विध्यालय तहमा गणीत विषयको हाजिरिजवाफ प्रतियोगिता लगायत अन्य प्रतियोगीतामा सोध्न सकिने विषयवस्तु समेटेर तयार गरिएको अध्ययन सामग्री आवस्यक परे डाउनलोड गर्नुहोस् ।

https://drive.google.com/file/d/1TxKQ7sa-HucBBROfNswDbKqspcgP0vgW/view?usp=drive_link

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *