वालश्रम सामाजिक अपराध हो।

सामान्य भाषामा बालश्रम भन्नाले बालबालिकाद्वारा गराइएको कामलाई बुझिन्छ । यसलाई बृहत रुपमा व्याख्या गर्दा बालश्रम दुई वटा शब्दहरुले बन्दछ, त्यो हो बाल र श्रम । बालश्रमको व्याख्या गर्नुभन्दा पहिले बाल र श्रम छुट्टा छुट्टै परिभाषित गर्नुपर्दछ । बाल र श्रमको परिभाषामा नै धेरै विवाद छन् । सर्वप्रथम बाल भनेको बालबालिकालाई जनाउँदछ । बालबालिकाको परिभाषा र उमेर विभिन्न देशहरुमा भिन्दा भिन्दै पाइन्छ । तर नेपालके सन्दर्भमा १८ वर्ष मुनिलाई आदि उमेरका बालबालिकालाई बालबालिका भनिन्छ भने तिनै  बालबालिकाबाट गरिने सम्पूर्ण कार्यलाई श्रम अन्तर्गत राखिन्छ।

copied

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *