कक्षा १० को अनिवार्य नेपाली विषयको विशिष्टीकरण तालिका डाउनलोड गर्न तलको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस ।

https://moecdc.gov.np/storage/gallery/1686470679.pdf

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *